ETT OMRÅDE I UPPSALA

Om Luthagen

Luthagen är en stadsdel i Uppsala belägen strax nordväst om centrum. Den gränsar i söder mot stadsdelen Fjärdingen på andra sidan Skolgatan, i öster mot Svartbäcken på andra sidan Fyrisån, och i väster mot Kyrkogårdsgatan.
Luthagen består av en innerstadsdel Främre (alternativt ”Inre”) Luthagen (området söder om Luthagsesplanaden) och en yttre del, Bortre Luthagen. Den yttre (bortre) delen är ett område ungefärligen samstämmigt med den yta som motsvarar den aktuella kommunindelningens ”Luthagen” med sina 12 953 invånare år 2008. Även Främre Luthagen har ganska stor befolkning, så det klassiska Luthagen är i sin helhet något folkrikare än vad statistiken anger. Främre Luthagen har vid sidan av många bostäder märkbar innerstadskaraktär och en hel del handel varför den idag av kommunens planerare jämte Fjärdingen räknas till västra åsidans del av den vidgade centrumavgränsningen ”Innerstaden” i ett snabbt växande Uppsala.
Namnet Luthagen finns dokumenterat i skrift första gången 1646, då syftande på beteshagarna på andra sidan stadsgränsen som löpte utmed Skolgatan. Namnet kommer av en markägare vid denna tid, Johan Luth, son till professor Olof Luth, som fick stadfästelse på ägorna av Karl IX den 29 juli 1600.