VÄLKOMMEN TILL

Brf Luthagen

Välkommen till Brf Luthagen på Norrlandsgatan 20 i Uppsala.  Här bygger vi nu om en fastighet till 9 härliga lägenheter i 3 plan. Luthagen är en stadsdel i Uppsala belägen strax nordväst om centrum. Den gränsar i söder mot stadsdelen Fjärdingen på andra sidan Skolgatan, i öster mot Svartbäcken på andra sidan Fyrisån, och i väster mot Kyrkogårdsgatan.

start_luthagen

Bostadshuset på Norrlandsgatan 20 genomgår ny en stor renovering. I samband med det ska byggnaden putsas om. Byggnaden har höga kulturhistoriska värden och ingår i en sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö.